Verojen maksamisen ABC: yksinkertaistettu opas verotuksen maailmaan

Verojen maksamisen ABC

Tietoa verotuksesta: milloin pitää maksaa veroa?

Verotus on tärkeä osa taloudellista toimintaa ja sen ymmärtäminen on välttämätöntä jokaiselle kansalaiselle. Verot ovat valtion tulojen lähde, jotka auttavat ylläpitämään ja kehittämään palveluita ja infrastruktuuria. Nyt nousee kysymys, milloin pitää maksaa veroa? Yksinkertaisin vastaus on, että verojen maksaminen alkaa heti, kun alat ansaita tuloja. Tuloihin voi kuulua palkka, eläke, vuokratulot tai mahdolliset muut sijoitustuotot.

Verojen maksaminen tapahtuu yleensä seuraavan vuoden aikana, jolloin ansiot on saatu. Esimerkiksi vuoden 2020 ansiot verotetaan vuonna 2021. Säännöt koskevat kaikkia tuloja, olitpa työntekijä, opiskelija, eläkeläinen tai yrityksen omistaja. On siis tärkeää ymmärtää, että heti kun tulot ylittävät verokortin tulorajan, on aika maksaa veroa. Se, kuinka paljon veroa maksetaan, vaihtelee tulojen, vähennysten ja mahdollisten etuuksien mukaan.

Avainluvut käteen: miten lasketaan veroprosentti?

Veroprosentin määrittäminen on perusedellytys henkilökohtaisen talouden hallinnassa. Veroprosentin laskeminen eroaa tapauskohtaisesti, mutta yleiset viitepisteet perustuvat elinkustannuksiin ja tuloihin, joihin henkilöt usein keskittyvät. Kriittisin osa veroprosentin laskemisessa on ymmärtää, että se ei ole kiinteä luku, vaan prosenttiosuus tuloistasi, jotka on määritetty maksamaan veroja.

Esimerkiksi, jos olet hankkinut verokortin lapselle, on tärkeää laskea lapsen mahdolliset ansiot. Miten lasketaan veroprosentti tällaisessa tilanteessa? Usein tämä edellyttää tulojen ennustamista seuraavalle vuodelle. Veroprosentti lapselle määritetään lasten tulojen mukaan ja se on usein alhaisempi kuin aikuisilla, koska lapsen tulot yleensä ovat paljon pienempiä. Lapsen veroprosentti ei muutu aikuisen veroprosentiksi ennen kuin lapsi tienaa yli tietyn määrän vuodessa.

Miksi ja milloin hankkia verokortti lapselle?

Verokortin hankkiminen lapselle ajankohtaistuu yleensä silloin, kun lapsi aloittaa ensimmäisen kesätyönsä tai osa-aikatyönsä. Se on merkittävä hetki lapsen taloudellisessa kasvussa ja tarjoaa mahdollisuuden oppia tärkeitä taitoja, kuten miten veroprosentti lasketaan ja miten verot maksetaan. Verokortti on työnantajan verotuksen perusta, ja lapsen tulot vaikuttavat hänen veroprosenttiinsa, joten verotietojen ymmärtäminen on oleellista.

Verokortti on myös ensimmäinen askel lapsen omassa veroilmoitusprosessissa. Vaikka lapsen tulot eivät välttämättä ylitä verotettavaa tuloa, on verokortin hankkiminen silti tärkeää, jotta lapsi oppii taloudellista vastuuta. Tällöin lapsi saa käytännön kokemusta siitä, miten veroprosentti lasketaan ja miten verot maksetaan. Tämä on arvokas opetus nuorille, jotka ovat ottamassa ensimmäisiä askeliaan työelämään ja taloudelliseen itsenäisyyteen.

Veroprosentin laskemisen perusperiaatteet.

Veroprosentti on kriittinen indikaattori, joka määrittää kuinka paljon tuloista vähennetään veroina. Ymmärtäminen, miten tämä prosentti lasketaan, on tärkeää jokaiselle kansalaiselle, joka haluaa olla taloudellisesti informoitu. Kun otetaan huomioon ”kaksi työtä verotus”, eli tilanne jossa henkilöllä on kaksi tulonlähdettä, veroa laskettaessa jokaiselle tulonlähteelle määritetään erillinen veroprosentti. Veroprosentit määräytyvät henkilön kokonaistulojen perusteella, ei kunkin erillisen tulonlähteen mukaan.

Veroprosentin laskemisprosessin toinen merkittävä osa on ymmärtäminen, miten alentaa sitä itse. Veroprosentin alentaminen itse voi olla mahdollista joissakin tapauksissa, kuten kun otetaan huomioon verovähennykset ja -helpotukset. Nämä verotuksen instrumentit voivat alentaa henkilön verotettavaa tuloa, jolloin veroprosentti laskee sen mukaisesti. Tämä tuo mukanaan välittömiä taloudellisia etuja ja antaa ihmisille alhaisempiin veroluokkiin pääsyn.

Askel askeleelta: miten verot maksetaan?

Verotuksen maksaminen on olennainen osa yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämistä, mutta sen ymmärtäminen ja hallitseminen voi olla haastavaa erityisesti nuorille, jotka ovat juuri aloittaneet rahan ansaitsemisen. Rahan ansaitseminen nuorena antaa mahdollisuuden ymmärtää ja kokea verotusjärjestelmä käytännössä. Vaikka verot voivat tuntua suurelta menetykseltä aloittaessasi, on tärkeää muistaa, että ne rahoittavat yhteiskunnallisia palveluja, jotka hyödyttävät meitä kaikkia.

Huomioi, että veronmaksu ei tapahdu ainoastaan kerran vuodessa. Esimerkiksi, jos sinulla on kaksi tai useampi työ tai muu tulolähde, veroja yleensä maksetaan ennakonpidätyksenä kunkin palkanmaksun yhteydessä. Muista, että tiedot tulolähteistäsi on ilmoitettava verottajalle, jotta veroprosenttisi voidaan laskea oikein. Taas miten tehdä rahaa nuorena on yksi tärkeistä aiheista, joka liittyy läheisesti verotukseen ja siihen, kuinka se vaikuttaa nuoren talouteen. Voit hakea verokortin lapselle netissä tai postitse. Tämä antaa mahdollisuuden ymmärtää verotuksen perusteet heti, kun aloitat rahan ansaitsemisen.

Kaksi työtä, yksi tulolähde: ymmärrä verotuksen monimutkaisuus.

Nyky-yhteiskunnassa monilla meistä on enemmän kuin yksi tulonlähde. Tämä tarkoittaa, että voit esimerkiksi työskennellä kokopäiväisesti toisessa työpaikassa ja samalla tehdä osa-aikaista tai freelance-työtä. Nämä erilaiset tulonlähteet voivat monimutkaistaa verotusta, koska jokaisella tulonlähteellä on omat verosäännöt ja -kannat. Itse asiassa, jos et suunnittele etukäteen, saatat päätyä maksamaan enemmän veroja kuin sinun pitäisi.

Selvittäessäsi verotuksen monimutkaisuutta on tärkeää ymmärtää, että veroaste määräytyy tulojen mukaan. Suomen tuloveroasteikko on progressiivinen, mikä tarkoittaa, että mitä enemmän ansaitset, sitä enemmän maksat veroja. Tämä koskee myös eri tulonlähteitä: suurempituloiset työt tuottavat yleensä enemmän veroja kuin pienituloiset. Tämä voi olla haasteellista niille, joilla on useita tulonlähteitä, koska heidän on seurattava tarkasti ansioitaan ja niistä aiheutuvaa verojen määrää.

Näin voit alentaa veroprosenttiasi itse.

Verotus on monimutkainen prosessi, mutta on olemassa keinoja, joilla voit hallita ja jopa alentaa veroprosenttiasi. Usein sijoittajat, yrittäjät ja muut, joilla on suuremmat tulot, käyttävät näitä keinoja optimoidakseen verotuksensa. Yksi tehokkaimmista tavoista alentaa veroprosenttiasi on hyödyntää kaikkia saatavilla olevia verovähennyksiä. Vähennyksiä on monenlaisia, kuten kuluvan vuoden aikana tehdyt työmatkat, kotitalousvähennykset sekä koulutusmenot.

On myös muita tapoja vähentää verotaakkaa. Esimerkiksi sijoittaminen verotehokkaasti on yksi merkittävä keino. Sijoitusten tuottoja verotetaan eri tavalla kuin ansiotuloja, joten niiden verotusta voi suunnitella. Muistathan kuitenkin, että verosuunnittelu tulee aina tehdä lakien ja sääntöjen puitteissa. On myös tärkeää neuvotella ammattilaisen, kuten kirjanpitäjän tai veroneuvojan kanssa ennen verosuunnitelman tekemistä.

Inspiraatio nuorille: miten tehdä rahaa nuorena?

verottaja kiinnostuu tuloista

Nuorten keskuudessa yhä yleisempää on luoda omia yrityksiä, jotka perustuvat heidän intohimoonsa, harrastuksiinsa ja taitoihinsa. Nykyaikaiset teknologiat, kuten sosiaalinen media ja e-kauppa, ovat avanneet uusia mahdollisuksia nuorille ansaita rahaa. He voivat esimerkiksi myydä valokuviaan verkossa, perustaa oman verkkokauppansa, tarjota konsultointi- tai suunnittelupalveluita tai kehittää ja myydä omia sovelluksiaan. Monilla nuorilla on jo taitoja, joita he voivat hyödyntää ansaitsemaan rahaa, kuten web-suunnittelu, ohjelmointi, valokuvaus tai kirjoittaminen.

Vaikka yrittäjyys voi olla haastavaa, se tarjoaa myös mahdollisuuden kehittää taitoja, jotka ovat hyödyllisiä tulevaisuudessa, kuten projektinhallinta, verotus, myynnin ja markkinoinnin käsittely. Lisäksi se voi myös olla erittäin palkitsevaa ja antaa nuorille mahdollisuuden ansaita omaa rahaa, laajentaa verkostoaan ja saavuttaa merkityksellisiä saavutuksia. Tämä voi olla erinomainen tapa nuorille aloittaa kasvattamaan taloudellista vakauttaan ja ymmärtämään verotuksen periaatteita.

Milloin verottaja kiinnostuu tuloista – Kuinka ennaltaehkäistä vero-ongelmat

verottaja kiinnostuu tuloista

Verottaja saattaa tietyissä tapauksissa kiinnostua taloudellisesta tilanteesta ja tällaiset tilanteet olisi hyvä osata ennakoida, jotta osataan toimia oikein. Jos verottaja kiinnostuu omasta taloudellisesta tilanteestasi, on siihen jokin syy. Jokin tekijä on herättänyt verottajan huomion ja tällöin verottaja voi tarvita tiettyjä asiakirjoja.

On hyvä tietää, että verottajan yhtäkkinen kiinnostuminen talousasioistasi ei aina tarkoita vaikeuksiin joutumista. Parhaassa tapauksessa annat verottajalle pyydetyt tiedot ja asia on sillä selvä ja voit jatkaa elämääsi.

Verottaja saattaa kiinnostua talousasioistasi erinäisistä syistä ja tällä sivulla erittelemme niitä hieman. Jokaisella kannattaa olla oma rahaliikenne kirjattuna ylös tulojen ja menojen suhteen, jotta asiat sujuisivat veroasioiden puitteissa mahdollisimman sujuvasti. Tämä tietysti kuuluu aina yrittäjien velvollisuuksiin, mutta koskaan ei ole haitallista pitää kirjaa vaikkapa satunnaisten villasukkien myynnistä. Kirjanpidosta voi olla käytännössä vain hyötyä. Tämä artikkeli on tarkoitettu sekä yrittäjille että yksityishenkilöille ja lievittää toivottavasti jännitystä verottajan kiinnostumisen suhteen – se ei nimittäin aina tarkoita ongelmia. Varsinkin, jos olet tunnollinen kirjanpidon suhteen.

Yrittäjä on jatkuvasti tekemisissä verottajan kanssa

Suomessa verottaja tulee jokaiselle yrittäjälle tutuksi, sillä yrityksen rahaliikennettä seurataan. Yrittäjän tulee raportoida asianmukaisesti yrityksen tulot verottajalle. Oman yrityksen raha-asioista tulee pitää kirjaa. Näitä tarvitaan sekä tavanomaisiin veroilmoituksiin että satunnaisiin tarkastuksiin, mikäli tällainen tehdään jostain syystä.

Jos ilmoituksissasi on jotain epäselvää eli olet esimerkiksi jättänyt joitain ilmoituksia tekemättä, verottaja haluaa tästä lisäselvitystä. Myöhästyneistä ilmoituksista peritään yleensä vielä lisämaksuja. Jos sinulta pyydetään mitä tahansa tietoja, on nämä yleensä helppo ilmoittaa Verohallinnon verkkopalvelun kautta.

Epätavalliset tulot ja rahaliikenne

Jos saat yhtäkkiä jatkuvasti epätavallisia tuloja, voi verottaja kiinnittää tähän huomiota. Epätavallisen suuria tuloja voivat olla esimerkiksi perintö, suuret myyntitulot tai muut tulot, joista muodostuu tilillesi epätyypillistä rahaliikennettä. Jos pelaat esimerkiksi nettikasinolla ja voitat huomattavan summan rahaa, voidaan tähän kiinnittää huomiota. Uhkapelaaminen ei olekaan mikään harvinainen harrastus nykypäivänä ja onkin tärkeää tietää, miten verotus tällaisissa asioissa menee. Kasinoilla pelataan Suomessakin säännöllisesti ja epäsäännöllisesti esimerkiksi kolikkopelejä, joita valmistaa esimerkiksi Playtech. Pienet voitot eivät todenäkölisesti kiinnosta ketään, mutta suurten voittojen sattuessa kohdalle voi kiinnostus herätä.

Jos haluat välttää yllättävät veroseuraamukset, kannattaa tutustua erilaisiin pelialustoihin ja niiden verokäytäntöihin ennen pelaamisen aloittamista. Esimerkiksi verovapaa nettikasino on vaihtoehto, joka saattaa kiinnostaa monia pelaajia. Tällaisilla kasinoilla voitot ovat usein verovapaita, mikä tarkoittaa, että voit nostaa voittosi ilman, että sinun tarvitsee maksaa niistä veroja. Yleensä nämä kasinot toimivat EU- tai ETA-alueella, ja niillä on asianmukaiset lisenssit. On kuitenkin hyvä huomio, että verovapaudesta huolimatta suuret voitot voivat herättää verottajan kiinnostuksen, ja on aina pelaajan vastuulla varmistaa, että kaikki on kunnossa verotuksen suhteen.

Verottaja voi siis kiinnostua henkilökohtaisista tuloistasi silloin, kun ansaitset tietyn summan rahaa vuoden aikana. Tämä voi olla ansiotuloa tai pääomatuloa.

Kannattaa ottaa huomioon, että epätavallista tuloa voi olla myöskin yllättävän suuri veronpalautus. Tämä voi johtua väärin ilmoitetuista tuloista, joiden perusteella saat veronpalautusta. Jos verottaja kiinnostuu epätavallisen suurista veronpalautuksista, joudut maksamaan liialliset summat takaisin. On myös hyvä tietää, että tulot tulee ilmoittaa aina oikein ja maksaa oikea veron määrä, jotta et syyllistyisi verovilppiin. Suomessa verojen maksamista ei voi vältellä.

Satunnainen tarkastus

Verottaja suorittajaa myös satunnaisia tarkastuksia, joka saattaa jossain tapauksessa osua kohdallesi. Tällöin sinulta pyydetään tiettyjä asiakirjoja tai tietoja, jotka sinun täytyy toimittaa verottajalle annetun ajan sisällä.

Satunnaisen tarkastuksen sattuessa kannattaa toimia verottajan ohjeiden mukaisesti, jotta prosessi olisi mahdollisimman helppo ja sujuva. Siispä verottajan kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä.

Satunnaista tarkastusta ei ole tarpeen pelätä silloin, kun olet hoitanut raha-asiasi ja kirjanpidon asianmukaisesti. Jos satunnainen tarkastus kohdistuu sinuun, ilmoita verottajan haluamat tiedot, niin asia on hoidettu.

Vero-ongelmien ennaltaehkäisy

Se, milloin verottaja kiinnostuu, riippuu yksilöllisistä syistä. Omista raha-asioista ja ennenkaikkea verotusasioista kannattaa pitää huolta. Veroilmoitukset ja veronmaksut kannattaa aina hoitaa ajallaan, jotta et joudu verottajan kanssa vaikeuksiin.

Omista tuloista ja menoista kannattaa aina pitää kirjaa, jotta pystyt milloin tahansa todentamaan verottajalle omaa rahaliikennettäsi. Sitä saatetaan nimittäin kysyä milloin tahansa. Kun kirjanpito on kunnossa, pystyt tarkasti ilmoittamaan tulosi ja menosi.

Jos taas koet veroilmoituksen tekemisen hankalaksi, Verohallinnolta saa tähän tukea ja apua joko verkkosivujen kautta tai puhelimitse. Verottajan verkkosivuilta löytyy kattavat ohjeet kaikkeen verotukseen liittyvään.

Kun huolehdit raha-asioistasi parhaalla mahdollisella tavalla ja pidät huolta siitä, että kaikki tulot ja menot on kirjattuna kirjanpitoosi, pystyt todentamaan talousasiasi verottajalle mahdollisimman helposti. Yrittäjä voi hyödyntää kirjanpitäjää, jolla on ammattitaito hoitaa vaikka yrityksesi kaikkia raha-asioita, mikäli näin sovitte.

Löydä täydellinen lahja pikkuiselle ja vanhemmille

täydellinen lahja pikkuiselle ja vanhemmille

Vauvan saapuminen perheeseen on ainutlaatuinen ja ikimuistoinen hetki, joka ansaitsee juhlimista. Oikean lahjan löytäminen vauvaperheelle voi kuitenkin olla haastavaa, sillä haluat löytää jotakin hyödyllistä, käytännöllistä ja samalla mieluista vastasyntyneelle ja hänen vanhemmilleen. Tässä artikkelissa esittelemme monipuolisia lahjaideoita, jotka sopivat erinomaisesti vauvaperheelle.

Itkuhälytin: Turvallisuuden tunteen lahja

Itkuhälytin on erinomainen lahjaidea vauvaperheelle, sillä se tuo mielenrauhaa ja turvallisuuden tunnetta vanhemmille. Laadukas itkuhälytin mahdollistaa sen, että vanhemmat voivat kuulla ja tarvittaessa nähdä vauvan, vaikka he olisivat toisessa huoneessa. Nykyaikaiset itkuhälyttimet voivat olla varustettuina monilla lisäominaisuuksilla, kuten lämpötila- ja kosteusantureilla, kehtolauluilla ja jopa älypuhelinsovelluksella.

Kastemalja ja -lautanen: Perinteinen ja symbolinen lahja

Kastemalja ja -lautanen ovat perinteisiä ja symbolisia lahjaideoita, jotka juhlistavat vauvan kastetta. Malja ja lautanen ovat usein valmistettu posliinista tai lasista ja niissä voi olla kauniita kuvioita tai tekstiä. Voit tehdä lahjasta vielä henkilökohtaisemman kaiverruttamalla vauvan nimen ja kastepäivän.

Vaatteet ja asusteet: Tyyliä ja mukavuutta

Vauvanvaatteet ja asusteet ovat aina tarpeellisia lahjaideoita vauvaperheille. Valitse laadukkaita ja pehmeitä materiaaleja, kuten puuvillaa ja bambua, jotka ovat hellävaraisia vauvan iholle. Mukavat bodyt, potkuhousut ja myssyt ovat erinomaisia valintoja. Muista valita vaatteita eri kokoluokista, sillä vauva kasvaa nopeasti.

Käsin tehty pehmolelu: Lämmin ja ainutlaatuinen lahja

Käsin tehty pehmolelu on ihana ja ainutlaatuinen lahja, joka voi muodostua vauvan rakkaimmaksi leluksi. Valitse pehmolelu, joka on valmistettu turvallisista materiaaleista ja jossa ei ole irtoavia osia. Voit myös tehdä lahjasta vielä erityisemmän valitsemalla pehmolelun, joka on tehty vauvan syntymäpäivän kuukauden mukaan, esimerkiksi eläinhahmona tai tähtikuviona.

Vauvan ensimmäinen vuosi -muistokirja: Arvokkaita muistoja talteen

Vauvan ensimmäinen vuosi on täynnä ainutlaatuisia hetkiä ja merkkipäiviä. Vauvan ensimmäinen vuosi -muistokirja on hieno lahjaidea, joka auttaa vanhempia tallentamaan nämä arvokkaat muistot. Muistokirjaan voi liimata valokuvia, kirjoittaa tarinoita ja tallentaa erityisiä hetkiä, kuten ensimmäiset sanat tai ensimmäiset askeleet.

Hoitolaukku: Käytännöllinen ja tyylikäs apu arkeen

Hoitolaukku on käytännöllinen lahja vauvaperheelle, sillä se helpottaa arkea ja pitää kaikki tarvittavat tavarat järjestyksessä. Valitse laadukas ja tyylikäs hoitolaukku, jossa on riittävästi taskuja ja lokeroita erilaisten tavaroiden säilyttämiseen. Monet hoitolaukut sisältävät myös hoitoalustan, joka on kätevä ottaa mukaan ulos.

Lahjakortti: Anna perheen itse valita lahja

Jos et ole varma, mikä olisi paras lahja vauvaperheelle, lahjakortti on aina turvallinen ja arvostettu vaihtoehto. Lahjakortin avulla perhe voi itse valita, mitä he tarvitsevat tai haluavat ostaa. Voit hankkia lahjakortin esimerkiksi lastentarvikeliikkeeseen, valokuvausstudioon tai perheen lempiravintolaan.

Hemmottelupaketti vanhemmille: Rentoutumista ja huolenpitoa

Älä unohda vauvan vanhempia lahjaideoita miettiessäsi. Hemmottelupaketti voi sisältää esimerkiksi hierontalahjakortin, kylpytuotteita tai herkkuja, jotka auttavat vanhempia rentoutumaan ja nauttimaan ansaituista lepohetkistä. Voit myös tarjota apuasi lastenhoitoon tai kodin askareisiin, jotta vanhemmilla on mahdollisuus viettää yhteistä aikaa ja kerätä voimia.

Yhteenveto:

Lahjaideat vauvaperheelle vaihtelevat käytännöllisistä ja tarpeellisista esineistä, kuten itkuhälyttimestä ja vaatteista, henkilökohtaisempiin ja symbolisiin lahjoihin, kuten kastemaljaan ja -lautaseen sekä käsin tehtyyn pehmoleluun. Muista myös, että lahjavalintaan vaikuttaa vauvaperheen yksilölliset tarpeet ja toiveet. Voit keskustella perheen kanssa tai kysyä heiltä suoraan, millaiset lahjat olisivat eniten tarpeen ja mieluisia.

Lahjojen valinnassa on tärkeää miettiä paitsi vauvan myös vanhempien tarpeita. Hemmottelupaketti tai lahjakortti voi olla arvostettu ja mieluisa lahja, joka tuo iloa ja helpotusta perheen arkeen. Älä pelkää kysyä neuvoa ja apua lahjaideoihin, sillä ystävät ja sukulaiset voivat auttaa sinua löytämään täydellisen lahjan juuri tälle vauvaperheelle.

Lopulta lahjan merkitys ei ole niinkään sen arvo tai koko, vaan ajatus ja huolenpito, joka sen takana on. Tärkeintä on muistaa juhlistaa vauvan saapumista perheeseen ja tukea vanhempia tässä uudessa elämänvaiheessa. Oikealla lahjalla voit ilahduttaa perhettä ja samalla auttaa heitä selviytymään arjen haasteista.

Nämä lahjaideat vauvaperheelle ovat vain muutamia esimerkkejä monista mahdollisista vaihtoehdoista. Ole luova ja mieti, millainen lahja sopisi parhaiten juuri tälle perheelle. Tärkeintä on, että lahja on harkittu ja lämminhenkinen, ja se tuo iloa ja hyötyä vastaanottajilleen.

Faskioiden ongelmat? Näin huolehdit olennaisista lihaskalvoista

Faskioiden ongelmat

Faskiat eli lihaskalvot ovat tärkeitä kehomme rakenteita, jotka vaikuttavat liikkuvuuteemme, joustavuuteemme ja yleiseen hyvinvointiimme. Ne ympäröivät ja yhdistävät lihaksiamme, hermoja ja verisuonia. Faskioihin liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa kipua, jäykkyyttä ja liikerajoitteita. Tässä artikkelissa käsittelemme faskioiden ongelmia ja annamme vinkkejä, kuinka voit huolehtia lihaskalvoistasi pitääksesi ne kunnossa.

Mikä aiheuttaa faskioiden ongelmia?

Faskioiden ongelmat voivat johtua monista syistä, kuten liiallisesta rasituksesta, yksipuolisesta liikunnasta, huonosta ryhdistä, loukkaantumisista tai pitkäaikaisesta paikallaanolosta. Nämä tekijät voivat aiheuttaa faskioiden kiristymistä, mikä puolestaan voi johtaa kipuun ja liikerajoitteisiin.

Miten tunnistaa faskioiden ongelmat?

Oireita faskioiden ongelmista voivat olla kipu, jäykkyys ja liikerajoitteet. Kipu voi olla paikallista tai säteillä laajemmalle alueelle. Jäykkyyttä ja liikerajoitteita voi esiintyä esimerkiksi aamulla tai pitkän istumisen jälkeen. Jos oireet ovat jatkuvia tai haittaavat arkielämää, on hyvä kääntyä ammattilaisen puoleen.

Faskioita huoltavia harjoituksia

Faskioiden hyvinvoinnin ylläpitämiseksi on tärkeää tehdä säännöllisesti lihashuoltoa ja venyttelyä. Tässä muutama esimerkki faskioita huoltavista harjoituksista:

 • Rullaus: Foam rollerin tai putkirullan avulla voi rullata eri lihasryhmiä, kuten reisiä, pohkeita ja selkää. Rullaus auttaa avaamaan ja rentouttamaan faskioita.
 • Venyttely: Staattiset ja dynaamiset venytykset auttavat pitämään faskiat joustavina ja ehkäisevät niiden kiristymistä. Muista tehdä venytyksiä eri lihasryhmille.
 • Liikkuvuusharjoitukset: Esimerkiksi pilates, jooga ja toiminnallinen harjoittelu parantavat kehon liikkuvuutta ja auttavat pitämään faskiat kunnossa.

Lihashuoltovasaralla voi hoitaa

Lihashuoltovasaralla voi hoitaa faskioita kotona tai kuntosalilla. Tämä sähköinen hierontalaite auttaa rentouttamaan lihaksia ja faskioita syvältä, mikä voi helpottaa kireyttä ja parantaa verenkiertoa. Käyttämällä lihashuoltovasaraa säännöllisesti voit ehkäistä ja hoitaa faskioiden ongelmia.

Hieronta ja fysioterapia

Ammattilaisen suorittama hieronta tai fysioterapia voi olla tehokas keino hoitaa faskioiden ongelmia. Hieronta voi auttaa rentouttamaan ja venyttämään faskioita, lievittämään kipua ja parantamaan liikkuvuutta. Fysioterapeutti voi arvioida tilanteesi ja antaa sinulle yksilöllisiä ohjeita ja harjoituksia, joiden avulla voit hoitaa faskioiden ongelmia ja välttää niiden uusiutumista.

Ergonomia ja työasento

Työasento ja ergonomia ovat tärkeitä faskioiden hyvinvoinnin kannalta, erityisesti jos vietät paljon aikaa istuen tai toistat tiettyjä liikkeitä päivittäin. Varmista, että työpiste on ergonomisesti suunniteltu ja että vaihdat asentoa säännöllisesti. Pidä myös taukoja ja tee lyhyitä liikkuvuus- ja venyttelyharjoituksia päivän mittaan.

Liikunnan monipuolistaminen

Yksipuolinen liikunta voi johtaa faskioiden ongelmiin. Monipuolinen liikunta ja erilaisten lajien harrastaminen auttavat pitämään faskiat kunnossa ja vähentävät yksipuolisen rasituksen riskiä. Esimerkiksi yhdistämällä kestävyysliikuntaa, voimaharjoittelua, liikkuvuusharjoituksia ja rentoutumista voit huolehtia kehon eri osien ja faskioiden hyvinvoinnista.

Riittävä palautuminen ja uni

Palautuminen ja uni ovat olennaisia faskioiden terveyden kannalta. Keho tarvitsee aikaa ja energiaa korjatakseen ja uudistaakseen kudoksia, mukaan lukien faskiat. Huolehdi siitä, että saat riittävästi unta ja annat kehollesi aikaa palautua liikunnasta ja muista rasituksista.

Yhteenveto

Faskioiden ongelmat voivat aiheuttaa kipua, jäykkyyttä ja liikerajoitteita, mutta niitä voi ehkäistä ja hoitaa monin tavoin. Säännöllinen lihashuolto, venyttely, liikkuvuusharjoitukset, hieronta, ergonomian huomioiminen, monipuolinen liikunta ja riittävä palautuminen ovat avainasemassa faskioiden hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Muista kuunnella kehoasi ja kääntyä ammattilaisen puoleen tarvittaessa.

Näillä vinkeillä onnistut deittailussa

Pariskunta kahvilassa

Deittailu voi olla sekä jännittävää että stressaavaa. Onnistunut deittailukokemus vaatii sekä itsevarmuutta että empatiaa, ja siihen on olemassa monia erilaisia strategioita. Tässä artikkelissa esittelemme kymmenen vinkkiä, jotka auttavat sinua menestymään deittailussa ja löytämään kumppanin, jonka kanssa voit jakaa elämäsi. E-kontakti, Suomen suosituin deittipalvelu, tarjoaa loistavan alustan deittailun aloittamiseen ja noudattamalla näitä vinkkejä voit saavuttaa deittailumenestystä.

Ole oma itsesi

Ole rehellinen itsellesi ja muille. Älä yritä esittää jotakuta toista, vaan anna oman persoonallisuutesi näkyä. Tämä luo aidon ja luottamuksellisen ilmapiirin, joka on tärkeä onnistuneessa deittailussa.

Luo hyvä profiili E-kontaktiin

Profiilisi on ensivaikutelmasi muille käyttäjille. Valitse selkeä ja edustava profiilikuva, joka heijastaa persoonallisuuttasi. Kerro itsestäsi rehellisesti ja mielenkiintoisesti, jotta muut käyttäjät saavat käsityksen siitä, millainen olet ja mitä etsit.

Ole aktiivinen

E-kontaktin käyttäminen passiivisesti ei johda tuloksiin. Ole aktiivinen ja ota yhteyttä muihin käyttäjiin. Tämä kertoo heille, että olet kiinnostunut ja saatat löytää mielenkiintoisen kumppanin.

Harjoittele small talkia

Keskustelun aloittaminen voi olla haastavaa, mutta small talk on tärkeä osa ensimmäisiä deittejä. Harjoittele kevyitä aiheita ja ole valmis keskustelemaan mielenkiintoisista asioista, kuten matkailusta, harrastuksista tai lempielokuvista.

Kuuntele ja kysy kysymyksiä

Keskustelussa on tärkeää olla kiinnostunut toisen osapuolen mielipiteistä ja ajatuksista. Kuuntele aktiivisesti, tee kysymyksiä ja keskity keskusteluun. Tämä osoittaa, että välität toisen ajatuksista ja haluat oppia tuntemaan hänet paremmin.

Ole kohtelias ja huomaavainen

Kunnioita toisen aikaa ja tuntemuksia. Ole ajoissa paikalla, kiitäilmaisusta ja huomioi toisen tarpeet ja mieltymykset. Kohteliaisuus ja huomaavaisuus ovat tärkeitä piirteitä, jotka saavat toisen viihtymään seurassasi.

Vältä liiallista itsekeskeisyyttä

Vaikka on tärkeää kertoa itsestäsi, varmista, ettet dominoi keskustelua. Anna tilaa toiselle kertoa omista ajatuksistaan ja kokemuksistaan. Tasapainoinen keskustelu luo miellyttävän ilmapiirin ja antaa molemmille osapuolille mahdollisuuden tutustua toisiinsa.

Pukeudu tilanteeseen sopivasti

Elämyslahja

Pukeutuminen kertoo paljon itsestäsi ja kunnioituksesta deittikumppania kohtaan. Valitse vaatteet, jotka ovat mukavat ja edustavat persoonallisuuttasi, mutta sopivat samalla tilanteeseen ja paikkaan. Tämä auttaa sinua tuntemaan olosi itsevarmaksi ja näyttämään hyvältä.

Älä kiirehdi suhteessa

Anna suhteelle aikaa kasvaa ja kehittyä luonnollisesti. Älä painosta itseäsi tai toista osapuolta liian nopeisiin päätöksiin. Tutustu toisiinne rauhassa, ja anna suhteen syventyä ajan myötä.

Nauti seikkailusta

Deittailun tulee olla hauskaa ja jännittävää. Nauti uusien ihmisten tapaamisesta, erilaisten persoonallisuuksien kohtaamisesta ja yhteisten muistojen luomisesta. Muista, että jokainen deitti on ainutlaatuinen kokemus, josta voit oppia ja kasvaa.

Nämä kymmenen vinkkiä voivat auttaa sinua onnistumaan deittailussa ja löytämään kumppanin, jonka kanssa voit jakaa elämäsi. E-kontakti tarjoaa loistavan alustan deittailun aloittamiseen, joten älä epäröi rekisteröityä ja kokeilla näitä vinkkejä käytännössä. Muista, että tärkeintä deittailussa on olla oma itsesi, kunnioittaa toista osapuolta ja nauttia matkasta yhdessä.

Miten valita täydellinen lahja tyttöystävällesi 2022?

Pariskunta

Voi olla hankalaa valita täydellinen lahja tyttöystävälle. Lahjojen suhteen panokset ovat korkealla, olipa kyseessä mikä tahansa juhlapäivä, kuten syntymäpäivä, joulu, ystävänpäivä tai vuosipäivä. Vaikka kaikkina näinä päivinä tarkoitus onkin viettää aikaa yhdessä, silti tarkasti mietitty lahja kruunaa kaiken. Jäähän hauska valmistujaislahja taatusti mieleen. Tähän artikkeliin olemme koostaneet parhaimpia asioita, joita voit hankkia omalle rakkaallesi.

Valokuva-albumi parhaista hetkistänne

Todennäköisesti sinulta löytyy puhelimesta, Instagramista tai Facebookista hienoja kuvia teistä kahdesta yhdessä. Voit valita niistä kaikkein spesiaalimmat ja koostaa niistä valokuva-albumin tyttöystävällesi lahjaksi. Tai sitten voit tehdä niistä valokuvakirjan esimerkiksi Ifolorilla.

Toinen vaihtoehto on laittaa kauniisiin kehyksiin upein kuva teistä ja antaa se lahjaksi. Kuvia parhaista hetkistänne voit käyttää myös mukissa, kalenterissa, tyynyliinassa tai vaikka taulussa. Mahdollisuuksia on monia.

Tyylikäs koru

Kaunis koru on useimmiten naisten mieleen ja sitä käyttäessään hän ajattelee sinua. Voit onkia kautta rantain selville, minkälaisesta korusta hän pitää. Ei välttämättä kannata kysyä sitä suoraan häneltä itseltään, vaan tee hieman salapoliisityötä asian eteen. Koruvaihtoehtoja voivat olla mm. rannekoru, kaulakoru, nilkkakoru, sormus tai upea kello.

Korun ostaminen voi olla todella vaikeaa, mutta mikäli osut oikeaan, ilahdutat tyttöäsi takuulla. Korulahjaan voi käyttää pienen omaisuuden tai olla luova ja selvitä pikkurahalla. Mutta kukapa ei tyttöystävän lahjaan panostaisi täysillä. Koruun voi pyytää myös kaiverruksen, näin sen tunnearvo nousee ihan eri sfääreihin.

Sisustuselementti

Monet tytöt tykkäävät sisustamisesta ja voit ostaa hänelle lahjaksi jonkin tyylikkään sisustusesineen. Kannattaa kuitenkin ensin ottaa selville hänen sisustusmakunsa ja mistä hän pitää, ettei tule hankittua vikaostosta.

Toimivia lahjaideoita ovat mm. jokin tyylikäs sisustustaulu, kynttilät ja kyntteliköt, koristetyynyt, upea kasvi ja siihen sopiva ruukku tai tyylikäs pussilakanasetti.

Konserttiliput tai liput johonkin muuhun tapahtumaan

Jos sinulla lyö ihan tyhjää ja tyttöystävällä on jo kaikkea, voit panostaa lippuihin tavaroiden sijaan. Hän varmasti ilahtuu saadessaan liput lempiartistinsa konserttiin, messuille, sirkukseen tai vaikkapa johonkin urheilutapahtumaan.

Kauniit alusasut

Kuka nainen ei rakastaisi kauniita alusvaatteita? Kannattaa ennen ostoksille lähtöä kuitenkin tarkistaa tyttöystävän vaatekaapin sisällöstä, millaisia alusvaatteita hän käyttää. Monien mieleen ovat mukavat liivit ja alushousut, unohtamatta kuitenkaan seksikkyyttä. Ostamalla upeat ja sensuellit alusvaatteet, jotka ovat juuri hänen kokoaan, osoitat tyttöystävällesi tuntevasi tarkalleen hänen vartalonsa muodot.

Alusvaatteiden koko on siis syytä painaa mieleen. Mikäli koko aiheuttaa epävarmuutta, lahjakortti on aina hyvä vaihtoehto. On olemassa monia upeita alusvaatekauppoja, joista löydät varmasti upeat hepenet tyttöystävällesi. Tästä lahjasta nauttivat kummatkin, lahjan saaja sekä antaja.

Hajuvedet ja kosmetiikka

Ei ole helppoa ostaa tyttöystävälle hajuvettä, mutta kannattaa ottaa riski, sillä onhan hajuvesi ihana lahja saada. Tuoksuttele erilaisia hajuvesi ja luota omaan intuitioosi. Kun tuoksuttelet hajuvesiä, voit kuvitella, millainen mielikuva niistä sinulle tulee ja sopisiko se lahjan saajan kanssa yhteen.

Irtiotto arjesta

Tyttöystäväsi ilahtuu varmasti yhteisestä irtiottomatkasta kylpylään tai ulkomaille. Samalla saatte viettää yhdessä laatuaikaa. Kiireisen arjen keskelle saatu hemmotteluloma on aina tervetullut yllätys. Irtiottoon sopivia lahoja ovat mm. lahjakortti kylpylään, viikonloppumatka ulkomaille tai kotimaan kohteeseen tai vaikkapa hotelliyö ja teatteriliput. Irtiottoa arjesta tarjoavat myös parhaat nettikasinot. Tutustu parhaisiin kasinoihin täältä: Nettikasinot.media

Nimikoitu lahja

Persoonallisella lahjalla tyttöystäväsi tuntee itsensä huomatuksi. Kaivertamalla ja nimikoimalla lahjasta tulee persoonallisempi. Kaiverruksia on saatavilla niin kaulakoruihin, kelloihin kuin rannekoruihinkin. Tämä nostaa lahjan tunnearvon heti seuraavalle tasolle.

Lahjan ei tarvitse välttämättä olla koru, jotta siihen saa kaiverruksen. Kyseessä voi olla melkeinpä mitä tahansa, kuten vaikkapa lompakko, leikkuulauta, pippurimylly, kuksa, puinen pizzalautanen tai drinkkilasi.

Elämyslahja

Elämyslahja

Jos haluat yllättää tyttöystäväsi erityisellä tavalla, anna hänelle jokin elämys. Elämyslahja tuo upean kokemuksen, jota voi muistella aikojen päästäkin. Myös Tokentube tarjoaa elämyksiä satojen videoiden muodossa.

Elämyslahja voi olla mitä tahansa, kuten vaikkapa ratsastuksen alkeiskurssi, henkilökohtainen stailauskurssi, suolahoito, rentoutuskellunta, seikkailu flowparkissa, laulukurssi tai benjihyppy. Hemmotteluelämys voi olla esimerkiksi hunajahieronta, kuumakivihieronta, spa-manikyyri, intialainen päähieronta tai kasvohieronta.

Romanttinen lahja

Mikäli valitset romanttisen lahjan, se on takuulla menestys. Jokainen nainen on pohjimmiltaan romantikko ja nauttii saamastaan huomiosta. Saat romanttisen lahjan avulla tyttösi tuntemaan itsensä erityiseksi ja tärkeäksi. On olemassa monenlaisia romanttisia lahjoja, kuten vaikkapa erityinen suklaa, romanttinen illallinen ravintolassa, kylpyläviikonloppu tai yhteinen ruskavaellus.

Mitä ostaa lahjaksi ystävälle?

Kimppu

Elämämme tärkeimmät ihmiset ansaitsevat parhaat lahjat. Me kaikki tiedämme, että huomaavainen lahja voi saada heidät tuntemaan itsensä tähdiksi heidän erityisenä päivänään, ja arvostamme myös sitä, että annamme jotain hyödyllistä enemmän kuin ostamme ylellisyyksiä, kuten autoja tai asuntoja!

Tämä opas auttaa sinua selvittämään, mitä lahjoja kannattaa hankkia henkilölle, jolla on mikä tahansa persoonallisuustyyppi – olivatpa he sydämeltään seikkailunhaluisia reppureissaajia (kuten minä) tai materialistisempia ihmisiä, jotka rakastavat suunnitella vaatteita tyhjästä joka aamu ennen töitä.

Lahjakortit

Voit antaa tänä vuonna valinnanvapauden lahjan e-lahjakortilla. Madewellista Disney+:iin löytyy paljon vaihtoehtoja kaikille! Uusimmat lehtitarjoukset sopivat myös lahjaksi kaikenikäisille.

Virtuaalisia lahjoja

Teknologia muuttuu koko ajan, mutta monet ihmiset huomaavat kaipaavansa jostain syystä oikeita elämänkokemuksia. Onneksi kotoa käsin voi silti pitää hauskaa näillä upeilla uusilla sovelluksilla puhelimessasi! Voit saada kahdenkeskisiä virtuaalisia kokkauskursseja, joita johtavat kuuluisat kokit ympäri maailmaa, tai osallistua henkilökohtaiseen harjoitteluun katsellessasi televisiota iltaisin ilman, että sinun tarvitsee poistua asuinkerrostalojen alueelta.

Tilauslaatikot lahjaksi

Tilauslaatikot ovat loistava tapa antaa ja saada lahjoja. Voit tilata jotain, joka perustuu vastaanottajan kiinnostuksen kohteisiin, tai haluat ehkä vain helpon lahjan itsellesi! Juju on löytää sellainen, joka ei täytä taloa arvostamattomilla tavaroilla (kuten sukilla).

Ota nämä vinkit huomioon kun ostat lahjoja

Lahjaa antaessa ajattele kuin lahjan saaja

Lahjan antamisessa pitäisi olla kyse lahjansaajasta. Kyse ei ole sinusta, eikä sillä ole väliä, mitä hän saattaa tarvita tai haluta juuri sillä hetkellä – tavoitteesi on yksinkertaisesti tehdä hänen päivästään hieman parempi!
Suhteissa, joissa toinen antaa aina lahjoja, voi olla helppoa, koska lahjat eivät koskaan vaikuta muulta kuin kohteliaisuudelta (ja ehkä jopa vilpilliseltä). Mutta jos me menemme ulos omasta tavastamme? Silloin yksikään vitsi ei tunnu mauttomalta; jokainen tavoittelemisen arvoinen kannustus tulee selväksi kaikessa kiireellisyydessään – lähettäjä tarkoittaa asiaa, ihmiset!.

Arvaamalla sitä ei saa oikein. Sinun on kysyttävä etukäteen: ”Mitä haluaisit?”

Käytä enemmän muihin kuin itseesi

Viimeinen sääntö on itsestään selvä: muista antamisen lahja. Tutkimuksen mukaan rahan käyttäminen toisille edistää onnellisuutta, ja hyvät fiilikset itselle voivat myös kestää kauemmin kuin jonkin henkilökohtaisen asian, kuten vaatteiden tai ruokatarvikkeiden, ostaminen!

Vaikka onkin tärkeää huolehtia itsestään, muista, että on myös hyödyllistä olla anteliaampi ympärilläsi olevia kohtaan.

Lahjan koko

Houkutteletteko lisäämään solmion kalliiseen paitaan? Kukat sopivat täydellisesti mihin tahansa pulloon hienoa samppanjaa. Mutta älä! Kun saamme lahjoja niputettuna, on vaikea olla laskematta niiden arvoa, joten pienen lahjan liittäminen vielä isompaan lahjaan vain heikentää jälkimmäisen vaikutusta, koska nyt esillä on kaksi alempiarvoista esinettä sen sijaan, että esillä olisi ollut yksi laadukas esine, joka olisi saanut kaikki muut lahjat näyttämään vähemmän huonoilta.

”Presenter’s Paradox” esiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 2012 julkaistussa tutkimuksessa, jossa sitä kutsuttiin sellaiseksi. Kun osallistujille tarjottiin joko iPodia sellaisenaan tai iPodia, jossa oli mahdollisuus ladata yksi kappale ilmaiseksi (vapaaehtoisen tarjouksen kautta), noin 50 prosenttia sanoi tarttuvansa tarjoukseen – mutta vasta 10 minuuttia myöhemmin, kun heille ei annettu mahdollisuutta valita, eivätkä he voineet muuttaa mieltään, koska maksut oli jo tehty kassoilla!

Konsepti

Me kaikki tiedämme, että kun on kyse lahjoista, ihmiset haluavat jotain, mitä he eivät voi saada. Sama pätee myös musiikkiin – nautimme enemmän kuuntelemisesta kuin omistamisesta ja vaalimme kappaleeseen liittyviä muistoja sen sijaan, että tietäisimme, kuka sen laulun on julkaissut tai kuinka monta albumia julkaistiin tänä päivänä tuona ja tuona ajanjaksona.”

Kuvittele, että annat jollekin kalliin viinipullon ja muovimukeja, joista sitä voi juoda. Se alentaa välittömästi lahjan arvoa, koska ihmiset eivät yleensä ajattele rationaalisesti ja taloudellisesti tällaisissa asioissa”.

Lahjojen antamisen psykologia

Kiitollisuuden ilmaiseminen antamalla on tapa osoittaa, kuinka paljon välitämme toisesta ihmisestä. Merkityksellisen lahjan antaminen osoittaa, että ymmärrät hänen tarpeensa ja toiveensa, mikä puolestaan luo tunnesiteen molempien osapuolten välille.

Huomaavainen ele voi merkitä muutakin kuin vain arvostuksen osoittamista – joskus se on ainoa tarvittava asia, kun ilmaistaan tunteita, kuten rakkautta tai iloa!

Lahjat ovat tapa osoittaa rakkautta ja omistautumista kumppanien välillä. Tämä johtuu siitä, että ”symbolinen interaktionismi”, jonka mukaan ihmiset kommunikoivat symbolien kautta, toteaa, että tämä käytäntö tapahtuu monin eri tavoin, kuten antamalla lahjoja ystävänpäivänä tai äitienpäivänä.

Altruismi voi olla voimakas motivaattori lahjojen antamiseen. Joissakin tapauksissa annamme lahjoja odottamatta vastalahjaa, ja on monia tapoja, joilla tämä lahja voi saada vastalahjan tai sen taustalla voi olla muita motiiveja – rakkaus on yksi niistä! Mutta vaikka et tuntisikaan, että kiitollisuutesi on lahjan saajalta minkään merkittävän vastineen arvoinen, muista, että useimmat ihmiset arvostavat silti sitä, mitä heille on annettu, koska tämäntyyppiset merkit merkitsevät niin paljon enemmän kuin raha voisi koskaan merkitä.

Lahjojen antaminen toisten auttamiseksi voi olla loistava tapa, jolla sinä ja läheisesi voitte paitsi jakaa kokemuksen, myös antaa vastapalveluksen. On olemassa useita teorioita, jotka yrittävät selittää, miksi ihmiset tekevät näin; yksi teoria väittää, että hyväntekeväisyyslahjojen antaminen aktivoi aivojen dopamiinia käyttävän mielihyväpiirin.

Huomio turvallisuus, kun pelaat kasinolla netissä

Turvallisuus

Internet mahdollistaa melkein kaiken hoitamisen etänä. Hyviä esimerkkejä ovat töiden hakeminen, laskujen maksaminen, uuden vuokra-asunnon etsiminen sekä deittaileminen. Netin avulla voi pitää yhteyttä ystäviinsä tai opetella meikkaamaan. Voit lähteä virtuaalikierrokselle museoon tai etsiä tietoa jostain harvinaisesta perhoslajista. Nettikasinot ilman rekisteröitymistä mahdollistavat kasinopelien pelaamisen koska ja missä tahansa, ja pelien välissä voit vaikka tilata pizzan kotiinkuljetuksella. Lista on loputon.

Vaikka netti on helpottanut elämäämme ja tarjonnut roppakaupalla turvallisia ajanviettotapoja näin korona-aikana, piilee netissä myös vaaroja. Pahimmillaan voit menettää luottotietosi ja koko omaisuutesi nettihuijarien takia. Voit menettää myös maineesi, jos sinusta aletaan levittää perättömiä huhuja, tai jos nimissäsi tehdään jotain kamalaa. 

Muista muutama perusasia, kun pelaat kasinolla netissä – tai kun teet ostoksia tai hierot tuttavuutta uusien kumppaniehdokkaiden kanssa. Kerromme seuraavaksi, mitä kannattaa ottaa huomioon oman turvallisuutensa varmistamiseksi.

Pelaa vain luotettavilla netticasinoilla

Löydät turvalliset netticasinot Kasinopartiolta. Kasinopartion tiimi testaa kaikki kasinot, jotka se esittelee, eivätkä epämääräiset ja -luotettavat kasinot pääse sivustolle.

Voit itsekin varmistaa, että kasinolla on jonkin EU- tai ETA-maan viranomaisten myöntämä pelilisenssi, ennen kuin alat pelata. Tuo lisenssi kertoo turvallisuudesta ja siitä, että voittosi ovat verovapaita.

Kasinopelien pelaaminen on paljon mukavampaa, kun ei tarvitse olla huolissaan mahdollisista väärinkäytöksistä tai omien tietojen päätymisestä vääriin käsiin!

Maksa luottokortilla (ja varmista sivuston turvallisuus)

Ennen kuin teet ostoksen verkossa, varmista sivuston turvallisuus. Jos osoiterivillä on lukon kuva, on yhteys suojattu, joten henkilö- tai luottokorttitietojen antaminen on turvallista. 

Luottokortti on parempi kuin pankkikortti, sillä jos et saa tilaamaasi tuotetta tai palvelua, voit hakea rahasi takaisin luottokorttiyhtiöltä. Aina ei ole kyse nettihuijauksesta, sillä myös esimerkiksi konkurssi voi aiheuttaa ongelmia. On mahdollista, että lentoyhtiö menee konkurssiin, ennen kuin pääset lennollesi, mutta luottokortin ansiosta voit saada rahasi takaisin ja ostaa uudet lentoliput.

Älä lähetä rahaa tuntemattomille

Netin deittailusivustoilla pyörii valitettavasti myös huijareita, jotka ovat kiinnostuneet vain sinun rahoistasi. ”Suhde” saattaa alkaa normaalilla tavalla, mutta rahan pyytäminen alkaa jo melko varhaisessa vaiheessa. 

Osa huijareista kertoo nyyhkytarinan, minkä on tarkoitus herättää sääliä – ja saada rahahanat aukeamaan. Osa huijareista esiintyy rikkaina liikemiehinä, jotka ovat vain tilapäisissä talousvaikeuksissa, koska hallitus/sota/merirosvot ovat kähveltäneet heidän käteisvaransa. Rahaa on kyllä ulkomailla, mutta ensin tarvitaan lainarahaa (sinulta). 

Voit saada vastaavia pyyntöjä myös sähköpostitse. Niissä kerrotaan, että olet juuri perinyt miljoonia euroja, mutta niiden lähettäminen sinulle onnistuu vasta käsittelymaksun jälkeen.

Älä lähetä rahaa tuntemattomille ihmisille, ellei sinulla ole sitä niin paljon, ettei muutaman tuhannen menettäminen haittaa. Tai oikeastaan: älä lähetä rahaa edes siinä tapauksessa, sillä tulisit vain tukeneeksi nettihuijarien toimintaa. He eivät lopeta tonniin tai pariin, vaan huijaavat jatkossa muita ihmisiä. 

Sovi tapaaminen julkiselle paikalle

Tämän neuvon olet kuullut varmasti jo monta kertaa, mutta sovi ensitapaaminen nettituttavuuksien kanssa aina julkiselle paikalle. Esimerkiksi puisto, uimaranta tai kahvila on turvallinen paikka tavata uusi tuttavuus, sillä koskaan ei voi tietää varmasti, millaisen ihmisen tulet tapaamaan. 

Näin vältyt identiteettivarkauksilta 

tietojenkalastelu

Jos henkilöllisyytesi varastetaan, voidaan nimissäsi tehdä erilaisia sopimuksia. Olet vastuussa nimissäsi tehdyistä sopimuksista, vaikka et olisikaan solminut niitä itse. 

Huolehdi siitä, että arkaluontoiset asiakirjat eivät päädy vääriin käsiin. Esimerkiksi laskut kannattaa tilata sähköisessä muodossa. Jos saat paperilaskuja, silppua tai polta ne. Näin huijarit eivät saa osoitettasi sekä tietoa siitä, mistä saat säännöllisiä laskuja. 

Kun asioit netissä, käytä joka palvelussa eri salasanaa, ja vaihda salasana uuteen usein. Rekisteröitymisvapailla nettikasinoilla pelataan pankkitunnuksilla tunnistautuneena, ja se onkin turvallinen vaihtoehto. 

Kun kirjaudut ulos verkkopankista, muista tyhjentää evästeet ja historia, mikäli käytit yhteiskäytössä olevaa laitetta.

Tarkasta luottokorttilaskusi ja tilitapahtumasi usein – esimerkiksi aina palkkapäivänä. Jos huomaat ylimääräisiä veloituksia, ota heti yhteys pankkiisi. Sulje luottokorttisi välittömästi, jos sitä on veloitettu tahtomattasi. 

Jos lompakkosi varastetaan, tee katoamisilmoitus heti. Sulje luottokorttisi myös tässä tapauksessa. 

Tarvittaessa voit tehdä tietojenluovutuskiellon sekä hankkia omaehtoisen luottokiellon. Oma luottokielto hankaloittaa lainojen ottamista nimissäsi, mutta täysin sataprosenttista turvaa se ei valitettavasti anna. 

Kuinka lainat kuormittavat elämääsi?

Smiley

Laina on apu moneen tilanteeseen, mutta lainat voivat aiheuttaa myös valtavaa kuormitusta. Lue tästä artikkelista lisää siitä, millaisia vaikeuksia velkaantuminen voi aiheuttaa, mistä nämä ongelmat johtuvat ja mistä voit saada apua vaikeaan tilanteeseen.

Miksi lainat voivat aiheuttaa ongelmia?

Harkitsemattomuus voi kostautua. Jokaisen lainan tarpeellisuutta tulisi pohtia huolellisesti, sillä usein on olemassa muitakin vaihtoehtoja kuin laina. Jos saat jonkin yllättävän laskun, voit yrittää järjestää sille lisää maksuaikaa. Mikäli puhelimesi hajoaa, tarkasta, saatko korvauksia vakuutusyhtiöltä. Harkitse myös sitä, voisitko ostaa aikaisempaa halvemman tai vaikkapa käytetyn puhelimen. Opettele erottamaan välttämättömät hankinnat ei-pakollisista ostoista, ja tee pakolliset hankinnat mieluummin säästöillä kuin osamaksusopimuksilla. 

Muista myös lainojen kilpailuttaminen. Lainankilpailutussivustojen avulla on helppoa löytää halvin laina silloin, kun lainan ottaminen on oikeasti perusteltua (eli lainasta on enemmän hyötyä kuin haittaa). 

Aina ei ole kyse siitä, että on ottanut lainaa huolimattomasti. Tilanteet muuttuvat. Vaikka oma taloustilanne olisi lainaa ottaessa vaikuttanut hyvältä, voivat omat tulot romahtaa esimerkiksi työpaikan menettämisen, oman yrityksen talousvaikeuksien tai sairastumisen seurauksena.

Taloustilanne voi heikentyä myös siksi, että menot kasvavat äkillisesti. Menot voivat kasvaa vaikkapa avioeron seurauksena. Avioliiton aikana kaikki kulut on jaettu, mutta eron jälkeen esimerkiksi asumiskulut pitääkin maksaa yksin. 

Myös harkitusti otettu laina voi johtaa ongelmiin, ja näitä ongelmia esittelemme seuraavaksi.

Millaista kuormitusta velkataakka voi aiheuttaa?

Velkataakka voi aiheuttaa monenlaista kuormitusta. Jo tuhannen euron laina voi ahdistaa, vaikka sen kuukausierien maksaminen onnistuisikin suhteellisen kivuttomasti. Monet ihmiset ajattelevat, etteivät halua olla velkaa mihinkään suuntaan. 

Velat aiheuttavat usein myös taloudellisia vaikeuksia, sillä lainan lyhennyksiin, korkoihin ja tilinhoitomaksuihin kuluva raha on pois jostakin muusta. Jos nettotulosi ovat vaikkapa 1200 euroa ja vuokrasi 700 euroa, jää sinulle vain 500 euroa kaikkeen muuhun – kuten ruokaan, hammaslääkäriin, bussilippuun ja sähkölaskuun. 

Ruokakauppaan voi mennä helposti 200–300 euroa kuukaudessa, mikä tarkoittaisi sitä, että sinulla olisi vain noin 200 euroa lainan kuukausieriä varten. Jos et saa lainan kuukausierää laskettua alle 200 euron, et voi käydä hammaslääkärissä, kulkea bussilla tai maksaa sähkölaskuasi. 

Työmatkapyöräily on varteenotettava vaihtoehto, jos kuntosi sen suinkin sallii – ja jos sinulla on ehjä pyörä, sillä rahaa ei ole uutta pyörää tai pyöräkorjaamoa varten. Hammaslääkärissä olisi hyvä käydä, sillä hoitamattomat hampaat voivat mennä nopeasti huonoon kuntoon. Entäpä sähkölasku? Jos et maksa sitä, sähkösi katkaistaan, ja voit saada maksuhäiriömerkinnän. Jos et vieläkään maksa sähkölaskuasi, voit joutua ulosottoon. Mikä tahansa uusi lasku tai pakollinen kulu voi suistaa sinut vielä pahempiin ongelmiin.

Huomaathan, että myös lainan maksamatta jättäminen aiheuttaa ensin viivästys- ja perintäkuluja, sitten maksuhäiriömerkinnän ja lopulta ulosoton. Maksuhäiriömerkintä voi vaikeuttaa uuden vuokra-asunnon saamista. Se voi hankaloittaa myös uuden työpaikan löytämistä.

Vaikka selviäisit kaikista kuukausieristä ja muista menoistasi, voivat useat lainat heikentää luottokelpoisuuttasi silloin, kun tarvitset esimerkiksi asunto- tai remonttilainaa. Se, että sinulla on ennestään useita lainoja, voi nostaa uuden lainan korkoa tai johtaa jopa kielteiseen luottopäätökseen. 

Mistä saa apua ylivelkaantuneisuuteen?

Rahoitus

Hae apua ajoissa, niin saat asiasi järjestykseen, ennen kuin tilanne pahenee liikaa.

Aivan ensimmäiseksi sinun kannattaa hakea edullista yhdistelylainaa. Yhdistä lainat halvimmalla tavalla, niin säästät rahaa joka kuukausi. Säästyneen summan voit käyttää ylimääräisiin lainanlyhennyksiin tai muiden kulujesi maksamiseen.

Muista myös kaikkien menojesi kilpailuttaminen ja kaikkien mahdollisten tukien (kuten asumistuen) hakeminen.

Jos et saa yhdistelylainaa, yritä pienentää lainojen kuukausieriä, vaikka se kasvattaakin lainan kokonaiskustannuksia. Pidempi laina-aika voi silti olla parempi vaihtoehto kuin luottotietojen menettäminen.

Seurakunnilta voi saada sekä taloudellista apua että ilmaista neuvontaa. Voit käydä juttelemassa myös talous- ja velkaneuvojan kanssa tilanteestasi. Selvitä myös mahdollisuutesi saada Takuusäätiön takaus pankista haettavalle yhdistelylainalle.

Jos olet erittäin huonossa tilanteessa, voi ulosotto olla se paras ratkaisu. Maksa vuokrasi, jotta saat pitää asuntosi, mutta aina vähemmän tärkeiden laskujen mennä ulosottoon. Jatkossa voit saada aiempaan verrattuna enemmän käyttörahaa per kuukausi. Ulosotossa oleva voi päästä yksityishenkilön velkajärjestelyyn, jolloin velkoja maksetaan enää muutama vuosi, ja sitten loput velat saa anteeksi. 

Oletko peliriippuvainen?

Peliriippuvuus on hauskan peliharrastuksen varjopuoli. Vaikka valtaosa osaa pelata hallitusti, sairastuu osa netin räiskintä-, strategia- ja rahapelejä pelaavista peliriippuvuuteen. Peliriippuvuus on sairaus, kuten myös alkoholiriippuvuus tai huumeriippuvuus.

Jos sinusta tuntuu, että Veikkauksen pelit tai esimerkiksi Trustly kasinot vievät aikaasi (ja rahojasi) enemmän kuin pitäisi, kannattaa hakea apua ajoissa. Pelaajat voidaan jakaa neljään luokkaan, joita ovat nollaluokan pelaajat eli he, jotka eivät pelaa laisinkaan. Ensimmäisen tason pelaajat ovat heitä, joiden pelaaminen on kaikin puolin hallinnassa – sekä laadullisesti että määrällisesti. 

Toisen tason pelaajille pelaaminen tuottaa ongelmia, mutta vain satunnaisesti. Pelaamiseen liittyvät ongelmat eivät ole jokapäiväisiä, mutta aina toisinaan ”mopo lähtee käsistä”.

Kolmannen tason pelaajille pelaaminen aiheuttaa vakavia ongelmia. Pelaaminen vaikuttaa myös heidän sosiaalisiin suhteisiinsa ja talouden hallintaansa. Suomessa on 130 000 ihmistä, joilla on vakava rahapeliongelma. 

Jos peliriippuvuus pääsee kehittymään pitkälle, voi olla, ettei mikään muu kuin pelaaminen enää tuo tyydytystä. Arjesta tulee sietämätöntä, jos ainoa ajatus on se, että pitää päästä pelaamaan, ja mahdollisimman pian. Tällaisestakin peliriippuvuudesta on mahdollista parantua. 

Koska on aika hakeutua hoitoon?

Käsi

Hoitoon kannattaa hakeutua jo siinä vaiheessa, kun itsestä alkaa tuntua, että pelaaminen hallitsee elämää liikaa. Myös läheisten huomauttelu pelaamisen liiallisuudesta kannattaa ottaa vakavasti – läheiset huomaavat peliongelman usein aiemmin, kuin pelaaja itse. On tyypillistä, että peliongelmainen ei huomaa olevansa peliongelmainen, tai pyrkii kieltämään ja salaamaan ongelmansa. 

Riippuvuuksista voi päästä eroon pelkällä tahdonvoimalla, mutta varsinkin pitkään jatkuneesta riippuvuudesta ei niin vain irrottauduta. Esimerkiksi tupakoinnista pääsee eroon pelkän tahdonvoiman avulla vain noin 4–7 % ihmisistä. Hae apua viimeistään silloin, jos omat yritykset pelaamisen vähentämiseksi tai lopettamiseksi ovat epäonnistuneet, mutta helpointa on hakea apua heti lopettamispäätöksen teon jälkeen (siis jo ensimmäisellä kerralla). 

Peliriippuvuustesti

Netti on pullollaan erilaisia peliriippuvuustestejä. Niissä saatujen pisteiden perusteella voit päätellä, kärsitkö peliriippuvuudesta, ja kuinka pitkällä riippuvuus on. Testit ovat hyviä sen takia, että ihminen on usein sokea omille ongelmilleen ja pyrkii vähättelemään niitä. Jos pystyy vastaamaan rehellisesti testin kysymyksiin, saa suoran vastauksen siihen, onko aika hakea apua, eikä asiaa tarvitse sen enempää pyöritellä päässä. 

Tässä on muutamia kysymyksiä, joihin antamiesi vastausten perusteella voit arvioida omaa riippuvuuttasi. Jos vastaat ainakin viisi kertaa myöntävästi, on hyvin todennäköistä, että sinulla on peliriippuvuus – hae apua, jos et saa omin voimin pelaamista loppumaan, tai et ole varma onnistumisestasi omin päin. 

 1. Koetko voimakasta kiinnostusta pelaamiseen?
 2. Oletko huomannut joutuvasi pelaamaan aina vain isommilla summilla voidaksesi nauttia pelin tuomasta jännityksestä?
 3. Oletko epäonnistunut yrityksissäsi vähentää tai lopettaa pelaaminen omin päin?
 4. Aiheuttaako pelaamattomuus levottomuutta tai ärtyisyyttä?
 5. Pelaatko helpottaaksesi ahdistuneisuuttasi?
 6. Jos häviät, jatkatko pelaamista/palaatko pian takaisin pelaamaan korvataksesi tappiot?
 7. Salailetko pelaamistasi tai peleissä häviämäsi rahasummia?
 8. Oletko rikkonut lakia pelaamisen rahoittamiseksi? 
 9. Onko pelaaminen vienyt sinulta ihmissuhteen tai työpaikan?
 10. Joudutko lainaamaan rahaa pelaamisen aiheuttamien talousvaikeuksien takia?

Miten saada apua peliriippuvuuteen?

Peliriippuvuus aiheuttaa psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia ongelmia – talousvaikeuksista puhumattakaan. Monella peliongelmaisella on jo valmiiksi riippuvuuksia – peliriippuvaisista 75 % kärsii myös alkoholiriippuvuudesta. 

Uhkapeliriippuvuuteen voi hakea apua työterveyshuollosta tai perusterveydenhuollosta. Asian voi ottaa esille myös sosiaalitoimistossa. Hoitaja tai lääkäri osaa ohjata eteenpäin, tapauskohtaisesti sopivimpien palveluiden pariin. Erilaisia hoitomuotoja peliriippuvuuteen ovat esimerkiksi yksilö- ja ryhmäkuntoutus, katkaisuhoito, vertaistukiryhmät ja chat-keskusteluapu.

Pelirajat’on tarjoaa paitsi peliriippuvaisille, niin myös heidän läheisilleen vertaistukea. Koulutetut, vapaaehtoiset vertaisohjaajat tarjoavat maksutonta apua koko Suomessa. 

Peliklinikka on pääkaupunkiseudun kuntien, järjestöjen ja valtion yhteishanke, onhan Helsingissä ja Helsingin ympärillä arviolta 25 000 ongelmapelaajaa. Osa Peliklinikan palveluista on valtakunnallisia, mutta kaikkia palveluita yhdistää se, että ne ovat maksuttomia. 

Sitten on myös Peluuri, eli chat- ja puhelinpalvelu, josta saa tukea ja neuvontaa peliongelman hallitsemiseen. 

Myös A-klinikat auttavat peliongelmien hoitamisessa. A-klinikalla on toimipisteitä Espoossa, Haminassa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Järvenpäässä, Kokemäellä, Kotkassa, Kouvolassa, Lahdessa, Salossa, Tampereella sekä Turussa. Lisäksi sillä on yksi Päihdesairaala ja verkkoterapiaa, joten apua saa, vaikkei omalla paikkakunnalla olisikaan A-klinikan toimipistettä.