Suomen kielen tulevaisuus

Lapland

Suomen kielen tulevaisuus mietityttää ehkä siksi monia, että uusia sanoja on selvästi tullut monien sanavarastoon ja lisäksi käytetään paljon ilmaisuja, joita ei alunperin ole ollut suomen kielessä. Tämä näkyy etenkin puhekielessä samalla, kun kirjakieli on melkolailla kuitenkin pitänyt muotonsa. Monia tällainen muutos jopa huolestuttaa. Onko kuitenkaan syytä olla huolissaan suomen kielen nykytilasta?

Suomen kieli on historian saatossa kokenut muutoksia lukuisten sanojen suhteen eli vain historiaa tutkimalla voimme huomata, että sanat voivat muuttaa muotoaan merkittävästikin. Toki eri alueiden murteet tuovat oman osansa puheen monipuolisuuteen.

Tällä sivulla mietimme kotimaamme omaa kieltä ja pohdimme, miltä kielen tulevaisuus mahtaa näyttää. Osa suomalaisista on huolissaan suomen kielen kokemista muutoksista ja siitä, tullaanko enää tulevaisuudessa puhumaan suomea ollenkaan tai tuleeko osana kieltä olemaan paljonkin eri kielistä mukaan otettuja sanoja.

Kielivirheet yleistyvät

Moni kielipoliisi on saattanut huomata kielivirheiden yleistyneen huomattavasti jopa mainonnassa. Yhdyssanat ja välimerkit unohtuvat monilta eikä kaikilla ole myöskään tietoa siitä, milloin ja miten niitä tulisi käyttää.

Tämä taas on tietyllä asteella johtanut siihen, että moni valitsee tarkoituksellisesti väärin kirjoittamisen. Joillekin saattaa tästä herätä ajatuksia, pysyvätkö tällaiset virheet virheinä vai tullaanko tulevaisuudessa näkemään suomen kielessä esimerkiksi eroteltuja yhdyssanoja. Näin on kuitenkin monissa muissakin kielissä, kuten englannissa.

Toisaalta kielivirheet eivät tarkoita, että sanojen oikeinkirjoitussäännöt tultaisiin menettämään. Tällä hetkellä on todettu nuorison äidinkielen taitojen olevan aiempaa huonompaa ja tilanteeseen toivotaan muutosta parempaan. Voidaan ajatella, että jos nykyajan nuorten sukupolven kielitaito paranee, yleistilannetta saadaan paremmaksi.

Vierassanojen käyttöönotto

Suomen kieleen on otettu varsinkin viime vuosikymmenen aikana vierasperäisiä sanoja. Moni sana on tullut osaksi varsinkin nuorten sanastoa. Sanoja otetaan mukaan useimmiten englannin kielestä, mutta toisinaan sanoja kuullaan myös muista alkuperistä.

Monikulttuurisuus on myös antanut osansa puhekieleen. Toisinaan kuulee käytettävän sanoja tai ilmaisuja, jotka ovat peräisin muista kielistä ja kulttuureista. Ja toki tämä on luonnollisempaa alueilla, joissa asuu enemmän maahanmuuttajia,

Vierassanat rikastuttavat suomen kieltä ja antavat mahdollisuuksia eri tavoin ilmaisemiseen. Tämä ei tarkoita, että suomenkieliset sanat olisivat poistuneet, vaan kyseessä on enemminkin sanavarastojen rikastuminen.

Vierassanoista hyviä esimerkkejä on esimerkiksi brändi, bussi, Internet ja fakta. Moni suomenkielinen nettikasino kertoo sivuillaan olevan slotteja, joka on englanninkielinen sana kolikkopeleille. Varsinkin nuorten puheessa kuulee sen sijaan sanoja boomeri, droppaaminen, skaba jne.

Suomen murteet

Suomi tunnetaan monista murteistaan ja liikkuessa eri puolilla Suomea pääsee kuulemaan eri murteita. Mutta tulevatko murteet pysymään mukana vielä pitkään? Osa on huolissaan murteiden häviämisestä ja niiden pysymisen puolesta taistellaan.

Suomen kieli muuttuu alati ja murteetkin muuttavat muotoaan. Kaikki Suomen murteet eivät ole pysyneet samoina, vaan nekin muuttuvat hiljalleen ajan saatossa.

Murteiden muuttumista on tutkittu paljon ja niiden on huomattu saaneen vaikutuksia pitkällä aikavälillä. Toisinaan on tavattu myös eri murteiden sekoittumista keskenään.

Some on paikka, jossa ovat äänessä eri puolilta Suomea kotoisin olevia sisällöntuottajia. Niinpä murteiden kirjo on laaja myös nettiä selatessa. Tähän liittyy mielenkiintoinen ilmiö, jossa murre tarttuu ihmiseltä toiselle, vaikka asuttaisiinkin toisella puolen maata. Näin murteet voivat siirtyä myös eteenpäin.

Miltä suomen kielen tulevaisuus sitten näyttää? Toivotaan, että kieli pysyy edelleen voimissaan ja vanhojakin murteita pidetään yllä tulevaisuudessakin. Suomen kieli on rikastunut erinäisillä sanoilla ja ilmaisuilla ja tänä päivänä puhumme ja kirjoitamme yleisesti ottaen melko värikästä suomea.

Tulevaisuudennäkymät

Kirjoitettu kirjallisuus pysyy todennäköisesti vielä pitkään virallisena ja sellaisena kuin se tälläkin hetkellä on. Toki tähän vaikuttaa se, mille kohderyhmälle kirjallisuus on suunnattu. Nuortenkirjoissa saattaa romaaneja enemmän esiintyä vierasperäisiä ja slangisanoja.

Näillä näkymin suomen kielestä pidetään huolta ja sen halutaan säilyvän maassamme mahdollisimman pitkään, vaikkakin on selvää, että mikään kieli ei historiaan saatossa pysy samana alusta loppuun.

Kielemme tulevaisuus saattaa mietityttää monia, mutta on hyvä muistaa, että vaikka Suomessa puhutaan monia eri kieliä, eivät nämä kielet ole korvaamassa suomea. Toisaalta myös, vaikka puhekieleen kuuluu monia erilaisia, uudenlaisia ilmaisuja, ovat ne käytössä lähinnä puhekielessä. Puhekieli ei kuitenkaan muodosta suurta osaa olemassaolevasta kielestä.